Inventory Report

1,762 items of 36 Next page Last page

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน ป้ายทรัพย์สิน รหัสสินทรัพย์ ชื่อ/รายละเอียดสินทรัพย์ แหล่งเงิน ราคาที่ได้มา สถานที่ตั้งเดิม สภาพสินทรัพย์เดิม วันที่ได้มา จำนวน ชื่อผู้ตรวจ สถานที่ตั้ง วันที่ตรวจ บันทึกผู้ตรวจ สภาพตรวจสอบ
1C1003000EG-I-51-ME-026401000005467เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อ แคนนอน รุ่น IR20301010100199510.00R407ใช้งานอยู่Aug 1, 20081pkR4072020-10-22 15:41:10ใช้งานอยู่
2C1003000EG-I-52-ME-024401000005507เครื่องโทรสาร1010100112091.00R407ใช้งานอยู่Jun 2, 20091pkR4072020-10-22 15:40:37ใช้งานอยู่
3C1003000EG-I-53-ME-005401000005523เครื่องปรับอากาศแบบตั้ง แขวนยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCLH12/FLCH121010100129960.00R4011ใช้งานอยู่Jan 28, 20101skR40112020-10-28 15:59:07ใช้งานอยู่
4C1003000EG-I-53-ME-006401000005524เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น GHDA 12FS/GHEA 12FSAAAT (20,330)1010100120330.00R4021ใช้งานอยู่Jan 28, 20101pkR402130/10/2020 16:08ใช้งานอยู่
5C1003000EG-I-53-ME-007401000005525กล้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด ขนาด 8 ช่องสัญญาณยี่ห้อ DVR DVS รุ่น DS-7006 HI-S1010100136000.00R409ชำรุด/เสื่อมสภาพFeb 5, 20101skR4092020-10-26 15:44:21rejectชำรุด/เสื่อมสภาพ
6C1003000EG-I-54-ME-010401000005541เครื่องปรับอากาศแบบวอลล์ไทพ์ยี่ห้อ ยอร์ค แบบวอลล์ไทม์ รุ่น RGDA18FS/RGEA18FS-A1010100130495.00R409ใช้งานอยู่Mar 8, 20111skR4093/11/2020 9:56ใช้งานอยู่
7C1003000GRI-53-EG-07-001401000005594เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมประตูพร้อมติดตั้ง1010100147508.00R407ใช้งานอยู่Nov 20, 20091pkR4072/11/2020 15:01ใช้งานอยู่
8C1003000GRI-53-EG-07-002401000005595อุปกรณ์ชุดควบคุมประตูพร้อมติดตั้ง1010100121293.00R407ใช้งานอยู่Nov 20, 20091pkR4072020-10-28 15:37:27ใช้งานอยู่
9C10030001054092-401000023594-0401000023594เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 บีทียู ยี่ห้อ Carrier1010100120865.00R4023ใช้งานอยู่Sep 5, 20111pkR402330/10/2020 15:54ใช้งานอยู่
10C10030001057008-401000023762-0401000023762เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้เพดาน 1-2 ขนาด 37,600BTU ยี่ห้อ Trane รุ่นTTK536LB5/MCX536HB51010100155640.00ME223ใช้งานอยู่Oct 6, 20141skME2232020-10-30 10:47:19ใช้งานอยู่
11C10030001057008-401000023763-0401000023763เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้เพดาน 2-2 ขนาด 37,600BTU ยี่ห้อ Trane รุ่นTTK536LB5/MCX536HB51010100155640.00ME223ใช้งานอยู่Oct 6, 20141skME2232020-10-30 10:47:26ใช้งานอยู่
12C10030001058006-401000023790-0401000023790เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 18,300 BTU พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ TRAN1010100131886.00R4026ใช้งานอยู่Aug 6, 20151pkR40262/11/2020 14:54ใช้งานอยู่
13C10030001059102-401000023881-0401000023881เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อTRANE รุ่นTTKE12GB5/MUCW512BB51010100124075.00R4020ใช้งานอยู่Aug 19, 20161skR40203/11/2020 10:40ใช้งานอยู่
14C10030001059101-401000023882-0401000023882เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 18,000 บีทียู ยี่ห้อTRANEรุ่นTTK518LB/MCX518GBR1010100128355.00R4012ใช้งานอยู่Aug 19, 20161pkR40122/11/2020 14:34ใช้งานอยู่
15C10030001059104-401000023883-0401000023883เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 36,000 บีทียู 1-2 ยี่ห้อ TRANE1010100143602.50ME119ใช้งานอยู่Aug 19, 20161mtME11927/10/2020 15:32ใช้งานอยู่
16C10030001059104-401000023884-0401000023884เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 36,000 บีทียู 2-2 ยี่ห้อ TRANE1010100143602.50ME119ใช้งานอยู่Aug 19, 20161pkME1192020-10-27 15:37:19ใช้งานอยู่
17C10030001059103-401000023885-0401000023885เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 42,000 บีทียู 1-2 ยี่ห้อ TRANE1010100149755.00ME120ใช้งานอยู่Aug 19, 20161pkME12029/10/2020 11:37ใช้งานอยู่
18C10030001059103-401000023886-0401000023886เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 42,000 บีทียู 2-2 ยี่ห้อ TRANE1010100149755.00ME120ใช้งานอยู่Aug 19, 20161pkME12029/10/2020 11:37ใช้งานอยู่
19C10030001059117-401000023888-0401000023888โต๊ะประชุมทรงรีขาไม้ ขนาด 100x200x75 ซม. สีบีช101010015521.20ME220ใช้งานอยู่Sep 1, 20161pkME22030/10/2020 14:35ใช้งานอยู่
20C10030001059109-401000023889-0401000023889กระดานไวท์บอร์ดมีขาตั้งล้อเลื่อน 1-3101010016473.50ME119ใช้งานอยู่Sep 7, 20161mtME11927/10/2020 15:24ใช้งานอยู่
21C10030001059109-401000023891-0401000023891กระดานไวท์บอร์ดมีขาตั้งล้อเลื่อน 2-3101010016473.50ME120ใช้งานอยู่Sep 7, 20161pkME12029/10/2020 11:27ใช้งานอยู่
22C10030001059109-401000023892-0401000023892กระดานไวท์บอร์ดมีขาตั้งล้อเลื่อน 3-3101010016473.50ME120ใช้งานอยู่Sep 7, 20161pkME3142020-10-28 10:47:25ใช้งานอยู่
23C10030001060067-401000023941-0401000023941โต๊ะประชุมทรงรีขาไม้ 1-2ขนาด 100*200*75 cm.101010015521.20ME221ใช้งานอยู่Aug 1, 20171pkME2212/11/2020 10:51ใช้งานอยู่
24C10030001060067-401000023942-0401000023942โต๊ะประชุมทรงรีขาไม้ 2-2ขนาด 100*200*75 cm.101010015521.20R4026ใช้งานอยู่Aug 1, 20171skR402630/10/2020 15:50ใช้งานอยู่
25C10030001060068-401000023949-0401000023949ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 1-8101010019523.00R415ใช้งานอยู่Jun 27, 20171skR4152/11/2020 15:17ใช้งานอยู่
26C10030001060068-401000023950-0401000023950ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 2-8101010019523.00ME315ใช้งานอยู่Jun 27, 20171pkME31529/10/2020 11:06ใช้งานอยู่
27C10030001060068-401000023951-0401000023951ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 3-8101010019523.00ME223ใช้งานอยู่Jun 27, 20171skME2232020-10-30 10:43:25ใช้งานอยู่
28C10030001060068-401000023952-0401000023952ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 4-8101010019523.00ME220ใช้งานอยู่Jun 27, 20171pkME22030/10/2020 14:31ใช้งานอยู่
29C10030001060068-401000023953-0401000023953ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 5-8101010019523.00ME221ใช้งานอยู่Jun 27, 20171pkME2212/11/2020 11:12ใช้งานอยู่
30C10030001060068-401000023954-0401000023954ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 6-8101010019523.00ME222ใช้งานอยู่Jun 27, 20171pkME22230/10/2020 15:02ใช้งานอยู่
31C10030001060068-401000023955-0401000023955ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 7-8101010019523.00ME314ใช้งานอยู่Jun 27, 20171pkME31429/10/2020 11:04ใช้งานอยู่
32C10030001060068-401000023956-0401000023956ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 8-8101010019523.00ME116ใช้งานอยู่Jun 27, 20171pkME11629/10/2020 14:23ใช้งานอยู่
33C10030001060056-401000023959-0401000023959โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม 8 คน 1-41010100141259.20ME222ใช้งานอยู่Aug 1, 20171skME22230/10/2020 15:05ใช้งานอยู่
34C10030001060056-401000023960-0401000023960โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม 8 คน 2-41010100141259.20ME222ใช้งานอยู่Aug 1, 20171pkME22230/10/2020 15:04ใช้งานอยู่
35C10030001060056-401000023961-0401000023961โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม 8 คน 3-41010100141259.20ME222ใช้งานอยู่Aug 1, 20171pkME2222/11/2020 10:53ใช้งานอยู่
36C10030001060056-401000023962-0401000023962โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม 8 คน 4-41010100141259.20ME221ใช้งานอยู่Aug 1, 20171pkME2212/11/2020 10:55ใช้งานอยู่
37C10030001061044-401000023980-0401000023980เก้าอี้สำนักงาน 1-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR40102020-10-28 15:39:26ใช้งานอยู่
38C10030001061044-401000023981-0401000023981เก้าอี้สำนักงาน 2-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR40102020-10-28 15:38:37ใช้งานอยู่
39C10030001061044-401000023982-0401000023982เก้าอี้สำนักงาน 3-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR40102020-10-28 15:42:58ใช้งานอยู่
40C10030001061044-401000023983-0401000023983เก้าอี้สำนักงาน 4-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR40102020-10-28 15:39:59ใช้งานอยู่
41C10030001061044-401000023984-0401000023984เก้าอี้สำนักงาน 5-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR40102020-10-28 15:39:51ใช้งานอยู่
42C10030001061044-401000023985-0401000023985เก้าอี้สำนักงาน 6-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR40102020-10-28 15:39:16ใช้งานอยู่
43C10030001061044-401000023986-0401000023986เก้าอี้สำนักงาน 7-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR40102020-10-28 15:38:57ใช้งานอยู่
44C10030001061044-401000023987-0401000023987เก้าอี้สำนักงาน 8-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181R40102020-10-28 15:41:30ใช้งานอยู่
45C10030001061044-401000023988-0401000023988เก้าอี้สำนักงาน 9-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR40102020-10-28 15:40:17ใช้งานอยู่
46C10030001061044-401000023989-0401000023989เก้าอี้สำนักงาน 10-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4030ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR403030/10/2020 16:03ใช้งานอยู่
47C10030001061044-401000023990-0401000023990เก้าอี้สำนักงาน 11-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR40102020-10-28 15:41:39ใช้งานอยู่
48C10030001061044-401000023991-0401000023991เก้าอี้สำนักงาน 12-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4016ใช้งานอยู่Feb 9, 20181pkR40162/11/2020 14:04ใช้งานอยู่
49C10030001061044-401000023992-0401000023992เก้าอี้สำนักงาน 13-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR40102020-10-28 15:40:08ใช้งานอยู่
50C10030001061044-401000023993-0401000023993เก้าอี้สำนักงาน 14-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR40102020-10-28 15:42:07ใช้งานอยู่
ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน ป้ายทรัพย์สิน รหัสสินทรัพย์ ชื่อ/รายละเอียดสินทรัพย์ แหล่งเงิน ราคาที่ได้มา สถานที่ตั้งเดิม สภาพสินทรัพย์เดิม วันที่ได้มา จำนวน ชื่อผู้ตรวจ สถานที่ตั้ง วันที่ตรวจ บันทึกผู้ตรวจ สภาพตรวจสอบ
1,762 items Current Page1 of 36 Next page Last page