Inventory Report

1,821 items of 37 Next page Last page

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน ป้ายทรัพย์สิน รหัสสินทรัพย์ ชื่อ/รายละเอียดสินทรัพย์ แหล่งเงิน ราคาที่ได้มา สถานที่ตั้งเดิม สภาพสินทรัพย์เดิม วันที่ได้มา จำนวน ชื่อผู้ตรวจ สถานที่ตั้ง วันที่ตรวจ บันทึกผู้ตรวจ สภาพตรวจสอบ
1C1003000EG-I-51-ME-026401000005467เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อ แคนนอน รุ่น IR20301010100199510.00R407ใช้งานอยู่Aug 1, 20081skR40720/10/2021 11:04หาไม่พบ
2C1003000EG-I-52-ME-024401000005507เครื่องโทรสาร1010100112091.00R407ใช้งานอยู่Jun 2, 20091mtR40714/10/2021 11:26หาไม่พบ
3C1003000EG-I-53-ME-005401000005523เครื่องปรับอากาศแบบตั้ง แขวนยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น YCLH12/FLCH121010100129960.00R4011ใช้งานอยู่Jan 28, 20101mtR401114/10/2021 11:09หาไม่พบ
4C1003000EG-I-53-ME-006401000005524เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังยี่ห้อ ยอร์ค รุ่น GHDA 12FS/GHEA 12FSAAAT (20,330)1010100120330.00R4021ใช้งานอยู่Jan 28, 20101skR402114/10/2021 10:32หาไม่พบ
5C1003000EG-I-53-ME-007401000005525กล้องควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด ขนาด 8 ช่องสัญญาณยี่ห้อ DVR DVS รุ่น DS-7006 HI-S1010100136000.00R409ชำรุด/เสื่อมสภาพFeb 5, 20101skR40920/10/2021 11:15หาไม่พบ
6C1003000EG-I-54-ME-010401000005541เครื่องปรับอากาศแบบวอลล์ไทพ์ยี่ห้อ ยอร์ค แบบวอลล์ไทม์ รุ่น RGDA18FS/RGEA18FS-A1010100130495.00R409ใช้งานอยู่Mar 8, 20111mtME22425/10/2021 10:45หาไม่พบ
7C1003000GRI-53-EG-07-001401000005594เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมประตูพร้อมติดตั้ง1010100147508.00R407ใช้งานอยู่Nov 20, 20091mtR40714/10/2021 14:32หาไม่พบ
8C1003000GRI-53-EG-07-002401000005595อุปกรณ์ชุดควบคุมประตูพร้อมติดตั้ง1010100121293.00R407ใช้งานอยู่Nov 20, 20091mtR40714/10/2021 14:31หาไม่พบ
9C10030001054092-401000023594-0401000023594เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 12000 บีทียู ยี่ห้อ Carrier1010100120865.00R4023ใช้งานอยู่Sep 5, 20111skR402314/10/2021 10:46หาไม่พบ
10C10030001057008-401000023762-0401000023762เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้เพดาน 1-2 ขนาด 37,600BTU ยี่ห้อ Trane รุ่นTTK536LB5/MCX536HB51010100155640.00ME223ใช้งานอยู่Oct 6, 20141mtME22315/10/2021 10:27หาไม่พบ
11C10030001057008-401000023763-0401000023763เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้เพดาน 2-2 ขนาด 37,600BTU ยี่ห้อ Trane รุ่นTTK536LB5/MCX536HB51010100155640.00ME223ใช้งานอยู่Oct 6, 20141mtME22315/10/2021 10:27หาไม่พบ
12C10030001058006-401000023790-0401000023790เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 18,300 BTU พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ TRAN1010100131886.00R4026ใช้งานอยู่Aug 6, 20151skR402614/10/2021 14:26หาไม่พบ
13C10030001059102-401000023881-0401000023881เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อTRANE รุ่นTTKE12GB5/MUCW512BB51010100124075.00R4020ใช้งานอยู่Aug 19, 20161skR402014/10/2021 10:32หาไม่พบ
14C10030001059101-401000023882-0401000023882เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 18,000 บีทียู ยี่ห้อTRANEรุ่นTTK518LB/MCX518GBR1010100128355.00R4012ใช้งานอยู่Aug 19, 20161skR401214/10/2021 11:25หาไม่พบ
15C10030001059104-401000023883-0401000023883เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 36,000 บีทียู 1-2 ยี่ห้อ TRANE1010100143602.50ME119ใช้งานอยู่Aug 19, 20161pkME11918/10/2021 12:08หาไม่พบ
16C10030001059104-401000023884-0401000023884เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 36,000 บีทียู 2-2 ยี่ห้อ TRANE1010100143602.50ME119ใช้งานอยู่Aug 19, 20161pkME11918/10/2021 12:08หาไม่พบ
17C10030001059103-401000023885-0401000023885เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 42,000 บีทียู 1-2 ยี่ห้อ TRANE1010100149755.00ME120ใช้งานอยู่Aug 19, 20161skME12015/10/2021 11:19หาไม่พบ
18C10030001059103-401000023886-0401000023886เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน ขนาด 42,000 บีทียู 2-2 ยี่ห้อ TRANE1010100149755.00ME120ใช้งานอยู่Aug 19, 20161skME12015/10/2021 11:19หาไม่พบ
19C10030001059117-401000023888-0401000023888โต๊ะประชุมทรงรีขาไม้ ขนาด 100x200x75 ซม. สีบีช101010015521.20ME220ใช้งานอยู่Sep 1, 20161mtME22025/10/2021 10:50หาไม่พบ
20C10030001059109-401000023889-0401000023889กระดานไวท์บอร์ดมีขาตั้งล้อเลื่อน 1-3101010016473.50ME119ใช้งานอยู่Sep 7, 20161pkME11918/10/2021 12:02หาไม่พบ
21C10030001059109-401000023891-0401000023891กระดานไวท์บอร์ดมีขาตั้งล้อเลื่อน 2-3101010016473.50ME120ใช้งานอยู่Sep 7, 20161skME12015/10/2021 11:03หาไม่พบ
22C10030001059109-401000023892-0401000023892กระดานไวท์บอร์ดมีขาตั้งล้อเลื่อน 3-3101010016473.50ME314ใช้งานอยู่Sep 7, 20161skME31419/10/2021 10:26หาไม่พบ
23C10030001060067-401000023941-0401000023941โต๊ะประชุมทรงรีขาไม้ 1-2ขนาด 100*200*75 cm.101010015521.20ME221ใช้งานอยู่Aug 1, 20171sk14/10/2021 15:35หาไม่พบ
24C10030001060067-401000023942-0401000023942โต๊ะประชุมทรงรีขาไม้ 2-2ขนาด 100*200*75 cm.101010015521.20R4026ใช้งานอยู่Aug 1, 20171skR402614/10/2021 11:22หาไม่พบ
25C10030001060068-401000023949-0401000023949ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 1-8101010019523.00R415ใช้งานอยู่Jun 27, 20171mtR41514/10/2021 14:03หาไม่พบ
26C10030001060068-401000023950-0401000023950ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 2-8101010019523.00ME315ใช้งานอยู่Jun 27, 20171skME31519/10/2021 14:49หาไม่พบ
27C10030001060068-401000023951-0401000023951ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 3-8101010019523.00ME223ใช้งานอยู่Jun 27, 20171skME22319/10/2021 14:47หาไม่พบ
28C10030001060068-401000023952-0401000023952ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 4-8101010019523.00ME220ใช้งานอยู่Jun 27, 20171skME22014/10/2021 14:57หาไม่พบ
29C10030001060068-401000023953-0401000023953ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 5-8101010019523.00ME221ใช้งานอยู่Jun 27, 20171pkME22114/10/2021 15:35หาไม่พบ
30C10030001060068-401000023954-0401000023954ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 6-8101010019523.00ME222ใช้งานอยู่Jun 27, 20171skME22214/10/2021 15:33หาไม่พบ
31C10030001060068-401000023955-0401000023955ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 7-8101010019523.00ME314ใช้งานอยู่Jun 27, 20171skME31419/10/2021 14:49หาไม่พบ
32C10030001060068-401000023956-0401000023956ระบบคีย์การ์ดควบคุมประตู 8-8101010019523.00ME116ใช้งานอยู่Jun 27, 20171skME11619/10/2021 14:44หาไม่พบ
33C10030001060056-401000023959-0401000023959โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม 8 คน 1-41010100141259.20ME222ใช้งานอยู่Aug 1, 20171skME22214/10/2021 15:31หาไม่พบ
34C10030001060056-401000023960-0401000023960โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม 8 คน 2-41010100141259.20ME222ใช้งานอยู่Aug 1, 20171pkME22214/10/2021 15:28หาไม่พบ
35C10030001060056-401000023961-0401000023961โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม 8 คน 3-41010100141259.20ME222ใช้งานอยู่Aug 1, 20171skME22114/10/2021 15:38หาไม่พบ
36C10030001060056-401000023962-0401000023962โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม 8 คน 4-41010100141259.20ME221ใช้งานอยู่Aug 1, 20171mtME22114/10/2021 15:38หาไม่พบ
37C10030001061044-401000023980-0401000023980เก้าอี้สำนักงาน 1-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181mtR401014/10/2021 11:18หาไม่พบ
38C10030001061044-401000023981-0401000023981เก้าอี้สำนักงาน 2-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181mtR401014/10/2021 11:18หาไม่พบ
39C10030001061044-401000023982-0401000023982เก้าอี้สำนักงาน 3-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181mtR401014/10/2021 11:15หาไม่พบ
40C10030001061044-401000023983-0401000023983เก้าอี้สำนักงาน 4-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181mtR401014/10/2021 11:19หาไม่พบ
41C10030001061044-401000023984-0401000023984เก้าอี้สำนักงาน 5-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181mtR401014/10/2021 11:20หาไม่พบ
42C10030001061044-401000023985-0401000023985เก้าอี้สำนักงาน 6-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181mtR401014/10/2021 11:18หาไม่พบ
43C10030001061044-401000023986-0401000023986เก้าอี้สำนักงาน 7-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181mtR401014/10/2021 11:19หาไม่พบ
44C10030001061044-401000023987-0401000023987เก้าอี้สำนักงาน 8-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181mtR401014/10/2021 11:18หาไม่พบ
45C10030001061044-401000023988-0401000023988เก้าอี้สำนักงาน 9-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181mtR401014/10/2021 11:18หาไม่พบ
46C10030001061044-401000023989-0401000023989เก้าอี้สำนักงาน 10-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4030ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR403014/10/2021 10:41หาไม่พบ
47C10030001061044-401000023990-0401000023990เก้าอี้สำนักงาน 11-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181mtR401014/10/2021 11:18หาไม่พบ
48C10030001061044-401000023991-0401000023991เก้าอี้สำนักงาน 12-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4016ใช้งานอยู่Feb 9, 20181skR401614/10/2021 10:13หาไม่พบ
49C10030001061044-401000023992-0401000023992เก้าอี้สำนักงาน 13-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181mtR401014/10/2021 11:19หาไม่พบ
50C10030001061044-401000023993-0401000023993เก้าอี้สำนักงาน 14-20 บุหนังพีวีซี PV6001 ขาอลูมิเนียม101010015938.50R4010ใช้งานอยู่Feb 9, 20181mtR401014/10/2021 11:17หาไม่พบ
ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน ป้ายทรัพย์สิน รหัสสินทรัพย์ ชื่อ/รายละเอียดสินทรัพย์ แหล่งเงิน ราคาที่ได้มา สถานที่ตั้งเดิม สภาพสินทรัพย์เดิม วันที่ได้มา จำนวน ชื่อผู้ตรวจ สถานที่ตั้ง วันที่ตรวจ บันทึกผู้ตรวจ สภาพตรวจสอบ
1,821 items Current Page1 of 37 Next page Last page